!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Kjeller

I källaren har vi 26 forråd tilgjengelig for fastboende medlemmer. Når lägenheter saljas fölger ikke forrådene i källaren legenhetene.

Nye medlemmar må söke styrelsen om forråd i källaren.

Om ingen forråd är lediga blir de som önsker bod satt på venteliste.