!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Informasjon

 

Hjemmesiden for boretslaget er blitt gjennomgått av styret, derved så er alt klart for medlemmene å benytte seg av alle funksjoner.

Visse sider er foreløbig kun tilgjengelige for styret - dette gjelder telefonliste og tilgang til HSB, samt enkelte interne styre dokumenter.

Medlemms sidene er passord beskyttet, derfor må alle som ikke har fått tilsendt passord innen en uke sende e.post til info@frograndfritid.se eller send SMS til 070 877 97 27 slik att e.post adressen blir oppdatert.

Medlemmer som ønsker kontakt med styret sender e.post til frogrand.fritid@gmail.com

 

Alle styremedlemmer som har tllgang til e.post vil kunne lese innsendte e.post meldinger. Styret overlater til styrets formann å svare på alle henvendelser fra medlemmene.

Styrets formann vil svare på alle e.post henvendelser ved passende anledninger.

Styret ønsker alle medlemmer velkommen til å delta aktivt på (Anslagstavla) og eventuelt sende inn forslag eller spørsmål til styret på (Ärendehantering)

 

Hjemmesiden vil underveis bli videreutviklet, og nye sider vil bli opprettet ved behov.

 

15.11.2009: Fra nå av må alle som logger inn feil passord 3 ganger, vente i 5 minutter før ny innlogging er mulig. 

18.02.2010: Informasjons avis(Frögränd Nytt) sendes nå ut når det er behov for det - ca 2 til 4 ganger pr. år eller mer om det er behov for det.Denne informasjons avisa er åpnet for alle og er ikke passord beskyttet.

17.03.2010: Til nå har Svenske bokstaver som ö og ä blit brukt konsekvent, fordi att det har vært vanskelig og tungvindt å benytte norske bokstaver. Nå er problemet med norske bokstaver løst, så heretter benyttes norske bokstaver i Norske ord og Svenske bokstaver i Svenske ord.

Siden programvaren for hjemmesiden er Svensk, så vil det alltid være endel Svenske ord og setninger som ikke lar seg oversette til Norsk.

Noen av sidene vil bare bestå av Svenske ord og setninger, dette gjelder sider som er kopiert fra andre Svenske nettsider.

Stadgarna er en av sidene som vil være Svensk. Og oversette Svenske regler til Norske regler er vanskelig og tidkrevende. 

31.08.2010: En ny funksjon på hjemmesiden er nå tilgjengelig som heter "Spørreundersøkelse". Dette er en uhøytidelig avstemning for å lodde stemningen blant medlemmene. Hvem som avgir sin stemme er anonym for alle.

 

Vennligst rapporter alle feil på hjemmesiden om det er noen til:

info@frograndfritid.se

 

 

 

 

Med hilsen  Webredaktören/Styret

Uppdaterad 2018-03-01 av Webredaktören