!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Valgkommite

Valgkommiteen  består av  3 personer som har som oppgave å velge personer som kan tenke seg å bli valgt inn i styret.

Dersom du er intressert å sitte i styret, vennligst ta kontakt  med styrelsen

For 2018 til 2019 er det ingen valkomite i foreningen.

 

 

 

 

 

 

 

Valberedningen och dess arbete

En förening blir inte bättre än sina ledare. Att hitta rätt personer till styrelsen och andra valda funktioner är därför ett mycket viktigt arbete. Det är valberedningens uppgift.

Valberedningen tillsätts av årsmötet. Dess uppdrag är att på nästa årsmöte ge förslag på en bra sammansatt styrelse, bra revisorer och eventuella övriga funktionärer nämnda i stadgarna. Hur val av valberedning går till och hur många personer den ska bestå av anges också i stadgarna. 

En valberedning är inte underställd styrelsen. Den har sitt mandat direkt från årsmötet och rapporterar till detta. Uppdraget är dock begränsat till att föreslå kandidater. En valberedning kan inte träffa avtal i föreningens namn. Den kan t.ex. inte förhandla med kandidaterna om arvoden och dylikt.

Det är viktigt att valberedningens ledamöter är väl förtrogna med föreningens struktur, arbete och kultur. De ska också ha god personkännedom både inom och utom föreningen, alltså ett brett kontaktnät. Att sitta i valberedningen är ett kvalificerat uppdrag.  

För att bli framgångsrikt måste valberedningsarbetet påbörjas i god tid innan nästa årsmöte. Risken för att det blir bortglömt till i sista minuten är dock stor. Ansvaret för att valberedningen kommer igång i tid ligger på dess ordförande. Inget hindrar dock föreningens ledning från att påminna.

Gången i valberedningsarbetet kan se ut ungefär så här: 

 1. Undersökning: Diskutera med styrelsen och andra funktionärer för att få fakta, synpunkter och förslag. Glöm inte att fråga om framtidsplaner, kommande stadgeförändringar m.m. som leder till nya behov eller på annat sätt kan påverka valen. 
 2. Analys
  1. Fastställa utgångsläget. Vilka avgår? Vilka sitter kvar ytterligare något år? Vilka kandiderar igen? Vilka håller inte måttet eller har suttit för länge? 
  2. Klargöra vilka poster och funktioner som blir vakanta
  3. Fastställa kravprofiler. Vilka funktionärer kommer att behövas och vilka egenskaper och kompetenser behöver de som individer och som grupp? 
 3. Inhämta förslagpå lämpliga kandidater från medlemmarna. För att  få sådana förslag måste valberedningen göra ett utskick till alla medlemmar. Det bör ske i god tid innan årsmötet. Valberedningen kan givetvis också ta fram egna kandidater. 
 4. Kolla kandidater: Gör en lista på alla föreslagna kandidater. Kontrollera att alla verkligen kandiderar. Intervjua kandidaterna vid behov. 
 5. Analysera kandidaternasstyrkor och svagheter och jämför med kravprofilerna. 
 6. Välj ut de mest lämpliga. Se till att förslaget är balanserat. Skriv en motivation för var och en av dem. 
 7. Valberedningens förslag bör av demokratiska skäl skickas uttill alla medlemmar innan årsmötet tillsammans med övriga årsmöteshandlingar. Medlemmarna bör nämligen ges tid att fundera över förslagen och eventuellt kunna förbereda egna att lägga fram på årsmötet.
 8. Framför och motivera förslagetpå årsmötet.  

Välorganiserade förbund har en särskild valberedningsutbildning. De kanske också har särskilda riktlinjer för valberedningsarbetet. Dessa ska i så fall vara fastställda av årsmötet.

Det tillhör god sed inom föreningslivet att en valberedning inte föreslår sig själv. Om en ledamot av valberedningen kandiderar måste denne först lämna valberedningen.

 

 

 

Dokument

Valberedningen och dess arbete.docx 2017-05-25

Uppdaterad 2018-06-26 av Webansvarlig