!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Om hjemmesiden

 

Oppstart av hjemmeside

Dette prosjektet ble påbegyndt på sommeren 2009. Hjemmesiden er i oppstartsfase og vil gjennomgå endel endringer underveis.Dersom noen har spesielle ønsker om hva som ønskes å bli omtalt på hjemmesiden, vennligst ta da kontakt med info@frograndfritid.se

Når hjemmesiden er ferdig, vil alle medlemmer få tilsendt passord slik att de kan logge seg inn.

Hjemmesiden har 5 nivåer

 

 • Nivå 1 har ingen passord: En åpen avdeling hvor alle i hele verden kan kan se hva vi driver med
 • Nivå 2 Styrelse:For styret - om man er inlogget som styrelse - fungerer dette som intranet for styret. Man får også tilgang medlemsnivå og øvrig -  og styret kan også redigere visse sider
 • Nivå 3 Medlem:Dette er for alle medlemmer og fungerer som intranet for medlemmene
 • Nivå 4 Övrig: Sider som er lukket med dette nivå nåes kun av styret, og kan ikke sees av medlemmene. Dette er for meglere eller forvaltere - betaling av regninger etc.
 • Nivå 5 Medlem eller øvrig: En side som er beskyttet med dette nivå kan nåes av besøkende som er inlogget som medlem eller övrig
 • Dersom feil passord blir brukt med enn 3 ganger ved innlogging, vent deretter i 5 minutter för ny innlogging er mulig.

 

Administratøren har rettigheter til alle sider og kan eventuelt endre hvem som får tilgang til de enkelte sidene. Administratøren skal ikke endre noe, uten att dette er godkjent av styret.

Nå i begynnelsen vil alle nye sider som blir ferdige, bli tilgjengelig kun for styret. Når styret er enig med innholdet på de enkelte sider, da bestemmes hvilken sider som medlemmene skal ha tilgang til, eller hvilken sider som skal vere tilgjengelige for alle.

Når noen av medlemmene forlater styret, og nye styremedlemmer kommer inn, forandres passord for styremedlemmer. Alle styremedlemmer vil da automatisk bli oppdatert med nye passord.

 

Bruk av hjemmesiden

Anslagstavle(Oppslagstavle): 

 • Her kan medlemmene lufte sine ideer med andre, og diskutere med andre om hva som er intressant. Det er viktig å holde god tone i alle innlegg. Innlegg med person angrep vil bli slettet og ikke behandlet.Anonyme innlegg kan sendes in, men da kan ikke vedkommende få respons tilbake 
 • Alt som skrives her er bare synlig for styret og medlemmene - intranet - intern kommunikasjon.
 • Alle som er innlogget som styrelse, kan sende beskjeder til hverandre uten att medlemmer kan se innholdet. Intranet - intern kommunikasjon styret imellom.

 

Kjøp og Salg:

 • Alle kan her informere andre om det er noe som ønskes å bli solgt - gitt bort, eller kansje noen önsker å kjøpe noe.
 • Dersom noen ønsker hjelp til salg av sin egen leilighet, vennligst ta da kontakt med info@frograndfritid.se. Det vil da bli laget en egen side for dette formål. Vedkommende medlem som da önsker å selge må selv informere om hjemmesidens nett adresse på externe salgs kanaler

 

Fotoalbum:

 • Bilder som styret ønsker å bli tilgjengelig kan legges inn her. Bilder med lav oppløsning(færrest mulige prixler) er å foretrekke. Mange sliter kansje av treg maskin(Lite internminne) da går det seint for enkelte å laste inn siden.

 

Linker:

 • Her kan styret legge inn nyttige lenker til andre hjemmesider. Bare lenker som har allmenn intresse for medlemmene bør legges inn.
Kalender:

 • Kalender funksjonen er viktig for å raskt informere andre om hva som hender, hva som planlegges av styret inn i fremtiden.
Nyhetsbrev:

 

 • Dette er til hjelp for styret når e-post skal sendes ut til medlemmene. Medlemmene blir oppfordret til å abbonere på tjenseten. Når styret da skal sende nyheter til medlemmene, gjøres dette enkelt ved att styret da sender ut e-posten som en felles utsendelse til alle som har abbonert på tjenesten.
Søk:
 • Alle kan søke etter stikkord her for raskt å finne frem til vedkommende ord
Uppdaterat:
 • Viser hvilken sider som  senest har blitt oppdatert

 

Lokaler:

 

 •  En omtale av hvilke lokaler(rom) som foreningen har, denne foreningen har felles lokaler i kjeller                                         

 

Rapportering:(Ärendehantering)

 • Her kan medlemmene rapportere til styret saker som medlemmene ønsker å bli behandlet av styret eventuelt på en generalforsamling
 • Alt som skrives her, kan sees kun av styret og medlemmer. 
 
Andre sider
 • Om styret ønsker det, så kan nye sider bli opprettet ved behov. Opprettelse av nye sider kan bare gjøres gjennom administrator.
 

Frögränd Nytt:

 

 • En husavis som sender ut nødvendig informasjon fra 2 til 4 ganger pr år eller ved behov.

 

Administratør:

 

 • De som er innlogget som administratør styrer alt innholdet på hjemmesiden.
 • Inntil videre er følgende personer authorisert som administratør
 1. Åge Vallestad

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2015-04-18 av Administrator