!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Historie

 

Frögränd Fritid´s historie

Org nr: 769609-7471

Boligblokkene - 2 stk - hver på 3 etasjer ble oppført og ferdig i 1973. I årene etter oppføring har blokkene vert brukt av svenske familier og senere også av asylsøkere.

På motsatt side av "Frögränd Fitid´s 2 blokker ligg 2 blokker som tilhører Bostadsrettsforeningen " Töreboda Fritid"

Året 2003 ble blokkene oppkjøpt av Svensk Fritid som deretter solgte leilighetene til norske borgere. En klausul i kjøpekontrakten mellom TörebodaBostäder AB og Svensk Fritid,  ble utformed slik att ingen personer hjemmehørende  i Töreboda kommune og tilstøtene kommuner ikke kunne kjøpe leiligheter her de neste 5 årene.

Foreningens tomt er: Nejlikan 2, med adresse Frögränd 1 - 11 54531 Töreboda. Ene blokken er med full kjeller, den nermest parkeringsplassen. Parkeringsplass for medlemmer er tilgjengelig ved siden av blokkene. Boretslaget har ingen garasjer til disposisjon

Tomtens areal er på 7233 m2

Leilighetene er opprinnelig indelt i 48 leiligheter

Blokken nermest parkerings plassen har nummer 1 - 3 og 5. Bygget inneholder følgende leilighets størrelser: 3 stk 1 Rom´s - 9 stk 2 Rom´s - 12 stk 3 Rom´s. Tilsammen 24 stk leiligheter.

Blokken lengst unna parkeringsplassen har nummer 7 - 9 og 11. Bygget er inndelt likt den förste blokken med tilsammen 24 stk leiligheter.

Konstruksjon av blokkene:

 

 • Betong plate på grunn
 • Inndeling av berende vegger betong
 • Etasje skillere av betong
 • Yttervegger i betong og rød teglsten
 • Indeling av leiligheter av betong
 • Ikke bærende vegger i leiligheter av Gips/tre
 • Trapper av betong
 • Takbelegg av papp
 • Varmesystem for vann er fjern varme med radiatorer. Central for fjernvarme anlegg er i ett bygg vedsiden av blokkene
 • Ventilasjon er fratrekk med vifte montert på takene av blokkene
 • Bilparkering er belagt med asfalt
 • Langs blokkene er det gangveg/kjørebane for bil
 • Tomten ellers består av gresplen/planter/trær og grill-utested for felles hygge.

 

Blokkene ble av Svensk Fritid kjøpt for netto kr. 1.164.000 - brutto kostnad kr. 1.984.000 svenske kroner

Boligblokkene takseringsverdi anslått til kr. 5.977.000. Takserings år 2004

Ved overtakelse av leilighetene var det ikke opptatt noe lån.

Etterhvert som leilighetene ble tatt i bruk, er mange av leilighetene opp-pusset til en bedre standard, dette gjelder spesielt  leiligheter som benyttes som helårs bolig. Endel av leilighetene benyttes foreløbig bare som sommerbolig.

2006:Brf. "Frögränd Fritid" ble offisielt startet med eget styre i Januar  

2006: I frontpartiet av alle leiligheter var det opprinnelig en blomster hekk - denne var i dårlig stand og ble fjernet - istedet ble det anlagt plen.

2007: Alle vinduer samt verandadører ble byttet ut til nye, lån tatt opp i Sweedbank  2 500 000 kroner. Trimrom ble laget i kjeller på dugnad

2007: Endel vedlikehold og opparbeidelse av uteplasser utenfor begge blokkene

2008: Dugnad for opparbeidelse av uteplasser fullført

2009: Nytt takbelegg av papp fullføres dette året, beregnet kostnad 182.000 kroner. Ferdig 03.08.09

2009: Dugnad for å tilrettelegge plass for søppeldunker. Ferdig 04.08.09

2009: Dugnad for å gjøre ferdig det nye trimrommet sluttført. Alle vegger og gulv helmalt, vegg malt i Solgul farge, og gulv malt i mørkegrønn farge. Utgifter for maling ca 2000 kr. Rørlegger hadde jobb med å montere vask, samt noe arbeid med radiatoren. Elektrikker hadde jobb med å montere 2 stk vegg-uttak(2 stk dobble støppsler) samt ventilasjons vifte. Utgifter for rørlegger og elektrikker ikke klar enda. Ferdig 01.12.09

2010: Dugnad påbegyndt med å få til ett fellesrom og styrerom i kjelleren

2010: Dugnad med å male oppunder himlingen i kjellergangen påbegyndt

2010: Nytt toalett montert i kjelleren, toalettet vil i løpet av høsten bli tilgjengelig.

2010: Oktober - gammelt system for automatisk åpning og lukking av inngangs dører demontert. Ny enhet montert. Dørene åpner automatisk mellom kl. 1000 og 1400. Stengt på lørdager og søndager. Pris kr. 2813,- sek

2010: November, støvsuger som suger både støv og fuktighet innkjøpt for bruk i kjeller. Pris kr 4413,-  Type Kränzle Pullman S20 tysk merke.

2011: April, nye kjeller ytterdører (2 stk) montert kr: 35779,- sek

2012: Sommer 2012 ble det lagt nye fjernvarmerør samt rör for kalt og varmt vann fra pannerommet og videre fra Frögränd 7 til 11. Dernering rundt pannerommet ble også utfört . Kostnad nye fjernvarmerør kr.418.750,- og drenering av pannerom kr. 61.500,- Utgiftene for drenering av pannerommet delt med Töreboda Fritid.

2012:Nye ventiler i kjeller og kryprom for kalt og varmtvall samt nye ventiler på alle ventiler for avstengning på fjernvarme til hver oppgang. Isolering av alle rör som hittil har vært uten isolasjon totalt kr.93 750,- arbeid utført av Yit.

2012:Nye vifter for avtrekk 6 stk på alle tak pris kr. 130 750,- arbeid utført av Hsb

2012:Fjerning av gammel oljetank i kjeller pris kr. 64 000,- arbeid utført av Hsb

2012:Asfaltering langs blokkene pris kr. 253 750,- arbeid utført av Skanska

2012:Nye energisparende lys med nye moderne lyskuppler 6 stk langs blokkene pris kr. 33 400,- arbeid utført av Eliit

2012:Ny ventil på varmeveksler for varmtvann, pris kr.11 386,- arbeid utført av Yit

2012:Uforutsette utgifter i forbindelse med legging av fjernvarmerør pris kr. 13 221

2012:Nye energisparende lysarmatur i begge kjellernedganger pris kr. 3314,- arbeid utført av Eliit

2012:Nye inntaks sikkringer i kjeller, gammle 80amp sikkringer ble erstattet av 20amp sikkringer. pris kr.13 713,- arbeid utført av Eliit og Mariestad Energi

Utgifter for oppgradering 2012 kr. 1 097 534,-

2013: Törebodabostader:Thermofotografering rundt alle vinduer pris kr. 15164,-

2013:Dugnads arbeide:Opparbeiding og tilrettelagt for 7 nye boder i kjeller - maling og elektrikkerarbeide samt sliping av gulv i kjellergang - trematerialer pris kr. 37750,-

2013:Vifter på tak 6 stk. som var montert i 2012, hadde forliten kapasitet. Nye vifter ble montert til en ekstrakostnad på 33750 ,-

2013:Noab:Gammel glava isolasjon rundt vinduer og verandadörer byttet ut med skumm isolasjon pris kr. 172250,-

2013:Schneider electric i Skövde:Ny varmecentral i pannerom pris kr. 272250,-

2013: Feiing av viftekanaler i oppgang 3 i leilighet 4026 - 4025 - 4028&4029 - 4031 - 4032  I oppgang no 7 ble følgende viftekanaler feiet i leilighet no 4016 - 4019 og 4022. Etter feiing ble disse leiligheten godkjent av viftekontrolløren

2014: Verksted i kjelleren flyttet til et annet ledig rom, det gamle verkstedet vannlig privat bod.

2014: Syrenträr plantet på begge sider av veien som går mellom friarealene til andre foreningen. I samarbeid med Töreboda Fritid.

2014: Boccabanen på uteplassen ble omgjordt til gressplen.

2015: La nytt gulv av eik laminat i kontoret og i graderoben ved siden av toalettet.

2015: Ny printer til kontoret innkjöpt(Hp 8610) kr. 1667,-

2015: Nye oppslagstavler(Anslagstavlor) i alle trapphus kr: 12000,-

2015: Ny vask og blandebatteri i böttekottet i kjelleren. kr: 1000,-

2015: Nytt 3stav eik laminat lagt i fellesrommet på gulv, pris ca 8000,-

2015: Ny oppvaskmaskin i kjökken i kjeller, pris kr. 3999,-

2015: Vinyl laminat lagt på gulv i toalett. kontor og böttekott i kjelleren

2015: Ny vaskeservant i böttekott.

2015: Innkjöp av 2 platers koke plater (Bordmodell) for kjökken i kjeller

2016: Nye golvbrunnar montert i Lgh no 4003 - 4016 - 4022 - 4040 - 4043

2016: Nye entreè dörer og dörer til ytterbod montet frå Swedooor

2016: Nyinvestering av porttelefon til alle innganger(6 stk)

2016: Monterte system for åpning av kjellerdörer ved hjelp av nökkelbrikke  inklusive automatisk åpning av sykkelrom og inngang til boder.

2016: Monterte system for åpning dör til forsamlingsrom med hjelp av nökkelbrikke.

2016: Byttet ut låscylindrer og nykkler i leiligheter og andre steder- kjeller mm.

2017: Monterte nye gulvbrunn i lgh. 4015.

2017: Byttet til nye termostatventiler/känselkropp och luftnippler i alle lgh. på vattenradiatorene.

2017:Byttet til nye termostatventiler på radiatorer i alle trapphus och radiatorene i församlingsrommet kjeller.

2017: Nye vattenradiatorer 5 stk i lgh 4006, lgh. innehaver betalte selv for nye radiatorer.

2017: Ny vattenradiator i vardagsrommet i lgh. 4040, lgh. eier betalte selv for ny radiator.

2017: Ny gulvbrunn nonterat i lgh. 4017

2018: Ny gulvbrunn montert i lgh.  4020

2018: Nye tettningslister til ytterdörer montert, grunnet de eksisterende tettningslistene var for tykke og laget problemer ved att dörene måtte dyttes innover för de kunne åpnes fra utsiden. Type: KP O-list 10mm. T sågspår GRÅ. Leverandör www.leifarvidsson.se

2018: Ny gäringssåg til verkstd  kr 2999,-

2018: Ny Slagborrmaskin til verkstad kr1245.-

2018: Derneringspumpe som drenerer vatnet från grunnmuren rundt pannerommet overhalt og satt tilbake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterad 2018-09-11 av Å.Vallestad