!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Å flytte inn

 

Flyttning till Sverige

Flyttar du till Sverige och ska bo här ett år eller mer, ska du normalt vara folkbokförd i Sverige.

 

Uppehållstillstånd

Om du inte är svensk eller nordisk medborgare behöver du uppehållstillstånd. Icke EU-medborgare söker uppehållstillstånd hos svensk ambassad eller konsulat.

 

Uppehållsrätt för EU-medborgare

Nya regler från den 30 april 2006 gäller vid folkbokföring av EU-medborgare och deras familjemedlemmar. I stället för uppehållstillstånd införs begreppet uppehållsrätt, en rätt som avser att underlätta för EU-medborgare att utnyttja möjligheten till fri rörlighet. Den som har uppehållsrätt får vistas här utan uppehållstillstånd och arbetstillstånd.

En EU-medborgare har uppehållsrätt om

  • han eller hon är arbetstagare eller egen företagare i Sverige
  • har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning
  • är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige
  • har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning
  • har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

Även familjemedlemmar till en EU-medborgare som har uppehållsrätt enligt ovan har uppehållsrätt.

Den inflyttande EU-medborgaren ska visa pass eller nationellt ID-kort. För familjemedlemmar ska familjerelationen styrkas. Om vistelsen enligt den inflyttandes egna uppgifter ska uppgå till minst ett år kan folkbokföring normalt ske utan ytterligare handlingar.

Närmare information om uppehållstillstånd och uppehållsrätt finns att läsa på Migrationsverkets webbplats www.migrationsverket.se.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Anmälan

Anmälan om flyttning till Sverige gör du vid personligt besök på Skatteverket.Har du behov av tolk så meddela det i förväg.

Ta med pass och handlingar som styrker ditt civilstånd, födelseattest för dina medflyttande barn och uppehållstillstånd.

 

Bor du i flera länder?

Bor du både i Sverige och utomlands kan det vara fråga om dubbel bosättning.

Dubbel bosättning inträffar när du tillbringar minst en sjundedel av din tid i Sverige och ett annat land, t.ex. när du

  • varje vecka övernattar minst en gång i Sverige och minst en gång i utlandet
  • under en fjortondagarsperiod övernattar minst två gånger i Sverige och två gånger i utlandet
  • under en månad övernattar minst fyra gånger i Sverige och minst fyra gånger i utlandet.

Det är i första hand dina familje- och arbetsförhållanden som påverkar var du ska vara folkbokförd. Normalt sett folkbokförs en person där han/hon bor tillsammans med sin familj (make/maka/partner/sambo eller barn). Heltidsstudier räknas som arbete vid bedömningen av dina arbetsförhållanden.

 

Å flytte til Sveige er enkelt, men det er visse regler som må fylles. Å ta med flyttelasset hit er en kurant affere. Flyttet hit selv i 2004, passerte toll stasjonen, noen papirer å fylle ut för turen gikk videre. Men man må passe på å sette opp en liste over alt som er med flytte lasset, normalt er det ingen ting å betale i fortolling(Sånn var det i 2004).

Skal man bo fast er det visse ting som må ordnes. Det förste som må ordnes er svensk person nummer. Svensk person nommer er födsels år/måned/dag pluss 4 siffer som blir gitt av skatteverket  i Mariestad

Når regninger skal betales her i Sverige, må det opprettes en svensk bank konto, her i Töreboda har vi to banker Nordea  og Swedbank

Hvilken av de to bankene som er best, er antakelig en personlig vurderings sak, men jeg tror de fleste som bor her har valgt Swebank. 

För det blir opprettet bankontoer, må det svenske person nummeret vere tilgjengelig

Personnummer

Alla personer som folkbokförs i Sverige tilldelas ett personnummer av Skatteverket som identitetsbeteckning. Den som en gång fått ett personnummer kommer att behålla samma nummer livet ut. Det innebär att personnumret inte ändras vid t.ex. flyttning från eller till Sverige.

Personnumret infördes 1947 och då som ett system med födelsetid plus ett tresiffrigt födelsenummer. År 1967 gjordes en ändring som innebar att man införde en kontrollsiffra som fjärde siffra i personnumret.

Personnumret anger dels personens födelsetid och dels ett födelsenummer samt en kontrollsiffra. De enda uppgifter som kan utläsas ur ett personnummer är födelsetid och kön. Könet framgår av näst sista siffran i personnumret och är udda för män och jämn för kvinnor.

Mer information om personnummer hittar du i broschyren SKV 704 och i 18 § folkbokföringslagen (1991:481).

 

Födelsetid

Födelsetiden anges med sex siffror. Den inbördes ordningen mellan siffrorna är följande:

Födelseår, månad och dag. En person som har födelsetiden 640823 är alltså född den 23 augusti 1964.

 

Födelsenummer

Födelsenumret består av tre siffror, där sista siffran är udda för män och jämn för kvinnor. Mellan födelsetiden och födelsenumret finns ett bindestreck (-), som byts ut mot ett plustecken (+) det år en person fyller 100 år.

 

Kontrollsiffran

Fjärde siffran i personnumret är en kontrollsiffra. Den räknas ut maskinellt med ledning av födelsetiden och födelsenumret.

Här följer ett exempel på hur man kan räkna fram kontrollsiffran (enligt den s.k. modulus-10-metoden med vikterna 1 och 2):

1. Siffrorna i födelsetiden och födelsenumret multipliceras växelvis med 2 och 1.

6 4 0 8 2 3 – 3 2 3
2 1 2 1 2 1    2 1 2
12,4,0,8,4,3, 6,2,6

2. Lägg ihop siffrorna i produkterna. Obs! 12 räknas som 1+2 
1+2+4+0+8+4+3+6+2+6=36

3. Entalssiffran (6) i siffersumman dras från talet 10. 10-6=4.

Restsiffran (4) blir kontrollsiffra vilket gör att personnumret i exemplet blir 640823-3234. Är restsiffran 10, blir kontrollsiffran 0.  

Svensk ID Kort

For å få Svensk ID kort må du ha Svensk person nummer, og det norske passet må vere utstedt etter 1.september 2006

 

 

 

 


Uppdaterad 2009-09-04 av Administrator